Пропусни навигацията.
Начало

В Германия се следва с над 5, изчакват си всички класации

Спечелването на студентско място в университет в Германия става все по-трудно заради реформата, която тече във висшето образование в страната. Университетите имат право вече да слагат квота на специалностите, които преподават. Така най-търсените специалности са с ограничен брой места в цялата страна. Това са най-вече медицина, стоматология, психология, немска или английска филология. Инженерните науки обаче също попадат все по-често под тази клауза. Затова, за да се осигури място за следване, е най-добре да се кандидатства с висока оценка от матурата.
Германия не се интересува по какъв начин е образуван балът, с който кандидатстват българските студенти. Дали те прилагат документ със средна оценка от училище, или с оценката от матурата е решение, което се взема от българската страна. Германските университетски власти само преизчисляват тази оценка според немската система, която е обратна на нашата. В Германия най-високата оценка е 1, а най-ниската 5. Оценка от матура 1,7 например, която е равна на 5,40 у нас, се смята за много висока. Дори и тя обаче не гарантира място в специалностите с т. нар. NC -клауза за ограничен брой места.
Освен оценката при даването на студентско място университетите се съобразяват и с други критерии, като времето, което кандидатът е чакал. Възможно е да се наложи да се изчакат няколко семестъра, докато се съберат точки, които да класират кандидат-студента по-напред и да му дадат шанс да започне желаното следване. Някои вузове искат за определени специалности кандидатите да са правили практика или да имат специални познания.
По правило 60 на сто от местата в университетите са с ограничен достъп. 80 на сто от тях се дават на хората с най-добра оценка от матурата, а други 20% -на хора с по-нисък успех, но събрали точки от чакане. За да стане ясно дали мястото е получено, кандидатът трябва да изчака да минат всички класирания на университетите в страната.