Пропусни навигацията.
Начало

Увеличават с 10 на сто приема във ВУЗ

Броят на местата за прием в държавните и частните висши училища тази есен ще е с 10 на сто по-голям (с 6344 бройки) от този за сегашната учебна година, съобщиха от МОН. Предстои МС да утвърди решението за това. Според МОН утвърденият от акредитационната агенция капацитет на вузовете няма да бъде надхвърлен. Някои висши училища дори са предпочели да не достигат тавана на възможностите си са обучение на студенти.
Най-много - с 25 на сто, е увеличен приемът в приоритетните специалности за информатика и компютърни науки. Нови висши училища в последната година не са открити, напомнят от МОН. Закрит е Медицинският колеж в Благоевград, който бе в структурата на МУ-София. Закрити са и Българо-германският аграрен колеж на Тракийския университет в Стара Загора и Врачанският стопански филиал на УНСС. Затова пък наесен се откриват факултет "Здравни грижи" в МУ-Плевен, факултети "Приложна информатика и статистика" и "Управление и администрация" в УНСС, както и Стопански факултет в Тракийския университет.
Не се разрешава прием в Колежа "Телематика" в Стара Загора, тъй като ВУЗът има отрицателна оценка при акредитацията и предстои закриването му. С 18 на сто са увеличени местата за докторанти.